Vierde stip voor VTV Nooit Gedacht

Onder een stralend zonnetje en zomerse temperaturen van 24 graden was op zaterdag 13 oktober bij collega tuinvereniging Nooit Gedacht de uitreiking van de vierde stip op het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Normaliter zou de keuring in 2017 plaats hebben gevonden, maar vanwege nieuwbouw van het clubhuis was de keuring een jaartje uitgesteld. Harry Staas, de secretaris van het AVVN, vertelde over het belang van het Natuurlijk Tuinieren en de meerwaarde van het tuinpark en dan in het bijzonder over de “grondhonger” van de gemeente. Met andere woorden ”houd je gehele tuinpark natuurlijk netjes”! Na het plakken van de vierde stip op het keurmerk brachten de ruim veertig aanwezigen een toost uit op het behalen van de vierde stip. In zijn toespraak memoreerde Harry Staas dat er inmiddels in Den Haag zeven verenigingen meedoen aan het Natuurlijk Tuinieren en van die zeven verenigingen zijn er inmiddels vijf met vier stippen, waarvan Nooit Gedacht er één is. Ook voorzitter Mariëlle Wolf vertelde dat het Natuurlijk Tuinieren zoveel extra’s bood voor de vereniging, haar leden en de natuur. Miluska Dorgelo, coördinator Natuurlijk Tuinieren, gaf als volgt haar eigen uitleg aan alle vier de stippen op het Keurmerk. Stip één is er voor de planten, stip twee is er voor de dieren, stip drie is er voor de mensen en stip vier is er voor de wereld. Harry Staas nam als laatste nog het woord en vertelde dat VTV Nooit Gedacht bij de keuring 80 punten had behaald, hetgeen net voldoende was voor vier stippen en zijn advies was op naar cum laude, met andere woorden op naar de 100 punten. Tevens was er een interessante rondleiding over het tuinpark waar gewezen werd op alle natuurlijke aspecten m.b.t. het keurmerk. Namens VTV Mariahoeve werd een vogelhuisje aangeboden. De feestelijkheden werden afgesloten met lekkere hapjes en drankjes.

Ed Split