WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) schrijft ons het volgende:

“Het Nederlands landschap wordt be├»nvloed door het water. Denk dan aan beken, rivieren, vennen, maar ook aan het grondwater. De natuur waarvan we genieten wordt gevoed door water en zo kunnen we verblijven in de mooie landschappen die we kennen.

Water wordt voor ons beheerd door de Waterschappen. En goed waterbeheer zorgt voor schoon en gezond water, vrij van pesticiden, met een grote diversiteit aan planten, vissen, insecten. Op dit waterbeleid kunnen we zelf invloed uitoefenen! Bestuurders van Waterschappen worden gekozen, net zoals dat gebeurt voor de gemeenteraad. Op woensdag 20 maart kun je naar de stembus om nieuwe bestuurders te kiezen, tegelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten.

Als je belang hecht aan in natuur, milieu, landschap, klimaatadaptatie mag je jouw stem voor de waterschapsverkiezing niet verloren laten gaan. Waterschapsbestuurders kunnen wel degelijk het verschil maken!

Ook voor deze verkiezingen is de Stemwijzer beschikbaar: https://waterschappen.mijnstem.nl/survey/175c2f906a5b108/start

Met hartelijke groet, namens Velt Nederland,
Paul Linnenbank”