Dode boom

In de windsingel van VTV Mariahoeve staat een dode boom. Op termijn kan dat risico’s met zich mee brengen voor de veiligheid op het openbare en gemeenschappelijk deel van het complex (wandelpad, brug en verenigingswinkel/werkplaats).

De gemeentelijke groen-beheerder van de wijk Mariahoeve is hiervan op de hoogte gebracht zodat het kan worden meegenomen in het onderhoud van de windsingel dat door de gemeente wordt gedaan.