Mogen we nog eendjes voeren?

Er zijn voor- en tegenstanders van het ‘eendjes-voeren’. Geruchten doen de ronde dat het de eenden ’s winters niet helpt, maar juist jaren van hun leven kóst. Sommige gemeenten verbieden het zelfs. Er zijn ook voorstanders. Die gunnen de eendjes wat extra’s en hun kinderen een mooie ervaring. Wat is wijsheid?

Wie is er niet groot mee geworden? Hand in hand, een zakje oud brood mee: eendjes voeren. Gefascineerd als ze ruzie maken, beetje bang als ze allemaal om je heen staan, opgewonden blij als meeuwen stukjes uit de lucht snaaien. Een eerste en belangrijke kennismaking met natuur, soms goed voor een levenslange fascinatie. Punt voor de voorstanders.

Wie meer wil weten? Lees het artikel op de website van de Vogelbescherming Nederland.

t

TUINIEREN ZONDER PESTICIDEN

In deze brochure maakt Velt je wegwijs in de wereld van de onkruiden. Hoe te vermijden en te voorkomen, hoe bestrijden wij onkruiden zonder pesticiden?

Pesticiden zijn gevaarlijk voor de gebruiker, het bodemleven en het leven in de sloten. Zij vervuilen de grond en ons grondwater. Daarom verbiedt ons tuinreglement (artikel 17) het gebruik van pesticiden!

De digitale brochure Tuinieren zonder pesticiden geeft basisinformatie en tips. De brochure is ook onderdeel van de Velt campagne 2020 pesticidevrij.

WATERSCHAPSVERKIEZINGEN 2019

Velt (Vereniging voor Ecologisch Leven en Tuinieren) schrijft ons het volgende:

“Het Nederlands landschap wordt beïnvloed door het water. Denk dan aan beken, rivieren, vennen, maar ook aan het grondwater. De natuur waarvan we genieten wordt gevoed door water en zo kunnen we verblijven in de mooie landschappen die we kennen.

Water wordt voor ons beheerd door de Waterschappen. En goed waterbeheer zorgt voor schoon en gezond water, vrij van pesticiden, met een grote diversiteit aan planten, vissen, insecten. Op dit waterbeleid kunnen we zelf invloed uitoefenen! Bestuurders van Waterschappen worden gekozen, net zoals dat gebeurt voor de gemeenteraad. Op woensdag 20 maart kun je naar de stembus om nieuwe bestuurders te kiezen, tegelijk met de verkiezingen van Provinciale Staten.

Als je belang hecht aan in natuur, milieu, landschap, klimaatadaptatie mag je jouw stem voor de waterschapsverkiezing niet verloren laten gaan. Waterschapsbestuurders kunnen wel degelijk het verschil maken!

Ook voor deze verkiezingen is de Stemwijzer beschikbaar: https://waterschappen.mijnstem.nl/survey/175c2f906a5b108/start

Met hartelijke groet, namens Velt Nederland,
Paul Linnenbank”

Nationale bijentelling

Wat zoemt er in jouw achtertuin?

Denk jij bij ‘bij’ aan een vriendelijk geel-zwart insect? Dan weet je vast niet dat er in Nederland bijna 360 soorten wilde bijen voorkomen. Wij willen graag weten waar ze wonen en met hoeveel ze zijn zodat we ze beter kunnen helpen.

Doe mee!
Meedoen is makkelijk, ook als je niet zoveel van bijen weet. We nemen je stap voor stap mee bij het herkennen van de 20 bijensoorten die je eind april in je tuin kunt tegenkomen.

Waarom bijen tellen?
De helft van alle bijensoorten is bedreigd. Ook voor ons heeft dit grote gevolgen. 80% van de eetbare gewassen is namelijk afhankelijk van bestuiving. Hoe meer we over bijen weten, hoe beter we de bij kunnen helpen. Daarom vragen we iedereen om mee te doen aan dit landelijk bijenonderzoek.

Nationale Bijentelling in 2018
Benieuwd naar het succes van de Nationale Bijentelling in 2018? Kijk dan deze compilatievideo voor een impressie.

Hoe werkt het

  • Tel op 13 of 14 april een half uur de bijen in jouw tuin of op je balkon. Doe dit op een zonnig – of in ieder geval droog – moment. Alvast oefenen? Download het Telformulier.
  • Loop rustig één rondje door je tuin heen en noteer alle soorten en aantallen die je ziet.
  • Uitgeteld? Voer jouw resultaten op deze pagina in.

Telformulier Nationale Bijentelling

Downloaden

Nieuwjaarsbijeenkomst

Het bestuur van VTV Mariahoeve wil langs deze weg alle leden, kandidaat-leden en vrijwilligers een gelukkig en gezond 2019 toewensen.

De nieuwjaarsbijeenkomst is op zaterdag 26 januari 2019, aanvang 15.00 uur. Hierbij nodigen wij u allen uit om op deze dag onder het genot van een hapje en een drankje gezamenlijk het glas te heffen op nieuwe tuinjaar.

Wij hopen dat u allen in de gelegenheid bent om te komen.

Welkom bij Velt Den Haag en omstreken

Welkom bij Velt Den Haag en omstreken

Welkom op de website van Velt Den Haag en omstreken, 

Wij organiseren in deze regio cursussen en workshops, vaak op verzoek van Velt leden, over ecologisch tuinieren, koken en nog veel andere onderwerpen. Zie hiervoor het aanbod van lessen links op de pagina.

Heb je een groepje mensen bij elkaar dat geïnteresseerd is in een specifiek onderwerp dat je niet in de lijst terugvindt? Vraag of wij er iets mee kunnen doen.

Velt werkt met lesgevers in de regio en Anouk Winkler doet dit voor Den Haag eo,  zij weet alles van tuinieren, teeltplannen,  zaaien en meer.

Het lesmateriaal van Velt bevat ook veel onderwerpen op het gebied van koken; bv een high tea? Of koken met groenten uit de tuin in het seizoen? Hier wat voorbeelden van workshops die wij kunnen aanbieden workshops over de siertuin en workshops over voeding.

En in dit nieuwe jaar hebben we de volgende activiteiten georganiseerd voor jullie.

Snoeien in moes- en siertuin in vier lessen in februari, maart, april en juni. Eerste les op zaterdagmiddag 9 februari bij ATV Florence Nightingale in Den Haag. Verdere details vind je hier.

Dan de jaarcursus ecologisch (moes)tuinieren met biodynamische elementen, met theorie en praktijk in de biodynamische zorgtuin Mens en Tuin in de Moerwijk in Den Haag. Een jaarprogramma van 8 dagen, 1x per maand, van februari t/m september. Eerste les op zaterdagochtend 16 februari. Meer details vind je hier.

En nog een jaarcursus ecologisch (moes)tuinieren met biodynamische elementen, met theorie en praktijk. Maar dan in de zorgboerderij Aurora op de grens van Den Haag en Zoetermeer. Ook een jaarprogramma van 8 dagen, 1x per maand, van maart t/m oktober. Eerste les op zaterdagochtend 30 maart. Meer details vind je hier.

Vierde stip voor VTV Nooit Gedacht

Onder een stralend zonnetje en zomerse temperaturen van 24 graden was op zaterdag 13 oktober bij collega tuinvereniging Nooit Gedacht de uitreiking van de vierde stip op het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Normaliter zou de keuring in 2017 plaats hebben gevonden, maar vanwege nieuwbouw van het clubhuis was de keuring een jaartje uitgesteld. Harry Staas, de secretaris van het AVVN, vertelde over het belang van het Natuurlijk Tuinieren en de meerwaarde van het tuinpark en dan in het bijzonder over de “grondhonger” van de gemeente. Met andere woorden ”houd je gehele tuinpark natuurlijk netjes”! Na het plakken van de vierde stip op het keurmerk brachten de ruim veertig aanwezigen een toost uit op het behalen van de vierde stip. In zijn toespraak memoreerde Harry Staas dat er inmiddels in Den Haag zeven verenigingen meedoen aan het Natuurlijk Tuinieren en van die zeven verenigingen zijn er inmiddels vijf met vier stippen, waarvan Nooit Gedacht er één is. Ook voorzitter Mariëlle Wolf vertelde dat het Natuurlijk Tuinieren zoveel extra’s bood voor de vereniging, haar leden en de natuur. Miluska Dorgelo, coördinator Natuurlijk Tuinieren, gaf als volgt haar eigen uitleg aan alle vier de stippen op het Keurmerk. Stip één is er voor de planten, stip twee is er voor de dieren, stip drie is er voor de mensen en stip vier is er voor de wereld. Harry Staas nam als laatste nog het woord en vertelde dat VTV Nooit Gedacht bij de keuring 80 punten had behaald, hetgeen net voldoende was voor vier stippen en zijn advies was op naar cum laude, met andere woorden op naar de 100 punten. Tevens was er een interessante rondleiding over het tuinpark waar gewezen werd op alle natuurlijke aspecten m.b.t. het keurmerk. Namens VTV Mariahoeve werd een vogelhuisje aangeboden. De feestelijkheden werden afgesloten met lekkere hapjes en drankjes.

Ed Split

 

WATERSTANDEN

Hierbij verzoeken wij u de stand van de watermeter eind oktober 2018 op te nemen en aan ons door te geven, hetzij per mail, hetzij persoonlijk aan een van de bestuursleden.

Indien wij uiterlijk 1 november 2018 geen opgave van u hebben ontvangen, zal op basis van voorgaande jaren het verbruik worden geschat.