Hartelijk welkom op de site van Volkstuindersvereniging Mariahoeve!

Onze vereniging beschikt over een prachtig natuurlijk tuincomplex in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Het complex is gelegen op de hoek van Isabellaland en Margarethaland en prima bereikbaar met openbaar vervoer tram 6, bus 24 halte Margarethaland en de trein station Mariahoeve.

Op ons complex bevinden zich 80 tuinen van ca. 250m2. Iedere tuin beschikt over een aansluiting op het riool- en drinkwater voorziening. Een tuinhuisje is verplicht.

IN HET ALGEMEEN IS ER SPRAKE VAN EEN WACHTLIJST, MAAR SOMS IS ER OOK EEN TUIN DIRECT BESCHIKBAAR. DUS HEEFT U INTERESSE IN EEN TUIN OP ONS PRACHTIGE TUINCOMPLEX? MELD U DIRECT AAN!

Het tuincomplex behoort, tijdens openingstijden, tot de openbare wandelpaden van de gemeente Den Haag. Dagelijks genieten buurtbewoners, medewerkers van omliggende kantoren en andere passanten van een heerlijke wandeling over het complex. Alle wandelpaden zijn verhard, hierdoor is het gehele complex ook toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel, rollator of scootmobiel.

Sinds 2012 is onze vereniging in het bezit van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren. Tijdens de herkeuring in 2016 scoorde onze vereniging op alle onderdelen nog beter hetgeen resulteerde in de hoogst haalbare kwalificatie: 4 stippen. Vanwege een groot aantal bonuspunten mag onze vereniging zich scharen onder de 5 hoogst scorende verenigingen in Nederland.

Lees over natuurlijk tuinieren en andere wetenswaardigheden over onze vereniging “alles” op deze site. Maar beter nog: bezoek ons tuincomplex en/of maak een afspraak met één van onze bestuursleden als u meer wilt weten over het tuinieren bij onze vereniging.

Graag tot ziens!

 Volkstuindersvereniging “Mariahoeve”
Opgericht 22 mei 1984

Postadres: Postbus 91411 2509 EA Den Haag
Bezoekadres: Isabellaland 2320 A 2591 CZ
Den Haag

KvK: V40411313

Rekening NL05INGB0005004839
t.n.v. vtv Mariahoeve

Aangesloten bij:
Haagse Bond van Amateurtuindersverenigingen (HB)
Landelijke organisatie van amateurtuindersverenigingen (AVVN)