VTV Mariahoeve

Onze vereniging – Volkstuindersvereniging Mariahoeve – heeft een prachtig tuincomplex in de wijk Mariahoeve in Den Haag. Ons tuinpark bestaat uit 80 tuinen van ca. 250m2 met elk een huisje. De tuinvereniging is gelegen op de hoek van Isabellaland en Margarethaland.

Ook actief tuinieren?
Met enige regelmaat komt er een tuin beschikbaar door vertrek van een lid van de vereniging. Er is echter ook een wachtlijst van kandidaat-leden. Op het moment is er heel veel belangstelling voor een volkstuin. Wie zich nu aanmeldt zal een tijd moeten wachten voor er een tuin beschikbaar komt.

Wilt u in aanmerking komen voor een tuin ? Meldt u dan aan als kandidaat-lid op de centrale wachtlijst van de Haagse Bond, de overkoepelende organisatie van de Haagse volkstuindersverenigingen. U kunt daar een keus maken uit meerdere verenigingen, waaronder VTV Mariahoeve. Oriënteer u van te voren welke vereniging het beste bij u past, en waar u de meeste kansen heeft.

Aanmelden op https://www.haagsebond.nl/

al meedoen als ‘lid zonder tuin’

Als de wachtlijst van de vereniging dat toelaat nodigt het bestuur kandidaat-leden van de centrale wachtlijst uit voor een gesprek. U kunt daarna kandidaat-lid van de vereniging worden. U staat dan op onze eigen wachtlijst, en u draait als ‘lid zonder tuin’ al mee in de vereniging. Zo leren we elkaar kennen, en kunt u ervaren of tuinieren bij VTV Mariahoeve echt iets voor u is.

Natuurlijk tuinieren
Sinds 2012 is onze vereniging in het bezit van het nationaal keurmerk Natuurlijk Tuinieren. In 2016 behaalden we de hoogst haalbare kwalificatie: vier stippen. In 2021 heeft herkeuring plaatsgevonden, en hebben we onze vier stippen behouden.

Wandelpaden open voor iedereen
Het tuincomplex is, tijdens openingstijden*, één van de openbare wandelgebieden van de gemeente Den Haag. De paden op het complex zijn dan toegankelijk voor bezoekers. Dagelijks genieten buurtbewoners, medewerkers van omliggende kantoren en andere passanten van een wandeling over het complex. Alle wandelpaden zijn verhard; het complex is zo ook toegankelijk voor gebruikers van een rolstoel, rollator of scootmobiel.
Op het complex gelden de regels voor de openbare ruimte zoals die op dat moment van kracht zijn.

* Openingstijden voor wandelaars:
Zomer: (1 april tot 1 oktober) 09.00 – 20.00 uur

Winter: (1 oktober tot 1 april) 11.00 – 16.00 uur