Tuin gezocht?

Heeft u belangstelling voor een tuin ? Meld u dan aan voor de centrale wachtlijst op https://www.haagsebond.nl/

U kunt daar een keus maken uit meerdere verenigingen, waaronder VTV Mariahoeve. Oriënteer u van te voren welke vereniging het beste bij u past, en waar u de meeste kansen heeft.

VTV Mariahoeve neemt kandidaat-leden op deze centrale wachtlijst aan als verenigingskandidaat-lid. Deze verenigingskandidaat-leden staan op de wachtlijst van de vereniging. Wanneer een tuin vrijkomt, doordat een lid van de vereniging vertrekt, wordt deze tuin aangeboden aan een verenigingskandidaat-lid, op volgorde van de wachtlijst.

VTV Mariahoeve houdt steeds een beperkt aantal personen aan op deze wachtlijst. Verenigingskandidaat-leden draaien al als ‘lid zonder tuin’ mee in de vereniging. Zij betalen een (kleine) contributie en zij doen mee aan de tuinbeurten, het gezamenlijk werk op het tuincomplex.

Telkens wanneer één of meer verenigingskandidaat-leden een tuin hebben gekregen (en daarmee lid van de vereniging zijn geworden) komt er weer ruimte voor het uitnodigen van nieuwe kandidaat-leden van de centrale wachtlijst. Het bestuur neemt hiervoor contact op met kandidaat-leden op de centrale wachtlijst, op volgorde op de centrale wachtlijst. Er vinden twee gesprekken plaats. Op grond van het tweede gesprek kan aanname als verenigingskandidaat-lid plaatsvinden. Dan wordt ook de eerste contributie als ‘lid zonder tuin’ betaald (in 2022 € 50,00).