Natuurlijk Tuinieren

Wat is Natuurlijk Tuinieren?
Natuurlijk Tuinieren is een initiatief van de AVVN, de landelijke overkoepelende organisatie van amateurtuindersverenigingen. De AVVN wil natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van een tuinenpark, tuinen of stedelijke groengebieden stimuleren. Natuurlijk tuinieren is zó tuinieren dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen, en natuurwaarden worden gerealiseerd die belangrijk zijn in de (stedelijke) omgeving van het volkstuincomplex. Er hoort ook een keurmerk bij, het bekende lieveheersbeestje met 1, 2,  3, of 4 stippen. Lees meer op de AVVN website over Natuurlijk Tuinieren.

Natuurlijk tuinieren bij VTV “Mariahoeve”

VTV Mariahoeve zet zich actief in voor Natuurlijk Tuinieren. De vereniging heeft sinds 2012 het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, sinds 2016 met ‘vier stippen’ (hoogste categorie).

Natuurlijk Tuinieren is sinds 2008 ontwikkeld door een enthousiaste groep tuinleden en vrijwilligers. Sinds 2020 wordt dit werk voortgezet als ‘gewoon’ onderdeel van het gezamenlijk onderhoud van het volkstuincomplex. Alle leden zijn daarbij betrokken, vooral als onderdeel van de zgn. werkbeurten.

In september 2021 heeft de herkeuring voor behoud van het Nationaal Keurmerk plaatsgevonden. De vereniging behoudt het keurmerk, opnieuw met vier stippen !