Onze vrijwilligersorganisatie

 • Bestuur per 27 maart 2021     
  Charles ten Hengel – voorzitter
  Udo Teunis – penningmeester & secretaris
  Andreas König – bestuurslid, tweede penningmeester                     
  Paula van der Rande – bestuurslid, kantinebeheer                     
  Cees Swanink – bestuurslid, commissaris
 • Bernadette van Dijk – bestuurslid, derde penningmeestger
 • André de Prez – bestuurslid, tweede secretaris                                                                  

Vereniging en bestuur zijn bereikbaar via: info@vtvmariahoeve.nl

Commissie van onderzoek 2021
Sigmar van der Vlis, Arjen van Spronsen

Tuincontrolecommissie
Andreas König, Mark Spits, Jürgen Windolph 

Tuintaxatiecommissie
Andreas König, Carla Tromer

Bouwcontrole -en taxatiecommissie
Frank Borger, Richard Hilgeman, Rob van der Vlis

Website
Bart Fennema (technisch webmaster)

Tuinwinkel
Ronald van der Ende, Andreas König, Jürgen Windolph

Kantine
Koos Sol – coördinator
Wenda en Klazien Peters, Paula van der Rande, Ran Sewpersad, Koos Sol, Cees Swanink, Erwin van der Vlis, Sigmar van der Vlis – vrijwilligers

Ereleden en leden van verdienste
Ereleden
De heer J.J. Feijen, mevrouw F.G. Staal† (postuum), de heer S.J.A. Vluggen

Leden van verdienste
Mevrouw H van der Ende, de heer H. Gordeau, mevrouw. H.M. Osnabrug, mevrouw J.G.E. van Roermund, de heer A. Osnabrug †