Onze vrijwilligersorganisatie

Onze vereniging wordt bestuurd en beheerd door vrijwilligers.
 
De vrijwilligersorganisatie bestaat uit:
Het Bestuur
Commissie van onderzoek 2022
Tuincontrolecommissie
Tuintaxatiecommissie
Bouwcontrole- en taxatiecommissie
ICT en Website
Tuinwinkel
Kantine

 

De Vereniging en het bestuur zijn bereikbaar via: info@vtvmariahoeve.nl