Natuurlijk Tuinieren

Wat is Natuurlijk Tuinieren?
Natuurlijk Tuinieren is een initiatief van de AVVN, de landelijke overkoepelende organisatie van amateurtuindersverenigingen. De AVVN wil natuurvriendelijk beheer, onderhoud en inrichting van een tuinenpark, tuinen of stedelijke groengebieden stimuleren. Natuurlijk tuinieren is zó tuinieren dat de natuur zich optimaal kan ontwikkelen, en natuurwaarden worden gerealiseerd die belangrijk zijn in de (stedelijke) omgeving van het volkstuincomplex. Er hoort ook een keurmerk bij, het bekende lieveheersbeestje met 1, 2,  3, of 4 stippen. Lees meer op de AVVN website over Natuurlijk Tuinieren.

Natuurlijk tuinieren bij VTV “Mariahoeve”

VTV Mariahoeve zet zich actief in voor Natuurlijk Tuinieren. De vereniging heeft sinds 2012 het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren, sinds 2016 met ‘vier stippen’ (hoogste categorie).

Natuurlijk Tuinieren is sinds 2008 ontwikkeld door een enthousiaste groep tuinleden en vrijwilligers. Sinds 2020 wordt dit werk voortgezet als ‘gewoon’ onderdeel van het gezamenlijk onderhoud van het volkstuincomplex. Alle leden zijn daarbij betrokken, vooral als onderdeel van de zgn. werkbeurten.

In september 2021 vindt de herkeuring plaats voor het Nationaal Keurmerk. De vereniging gaat opnieuw voor vier stippen !

Geschiedenis: de groep Natuurlijk Tuinieren – 2008-2019.
Natuurlijk Tuinieren is in de periode 2008 – 2019 opgebouwd door een groep vrijwilligers en tuinleden. Zij hebben het algemene gedeelte van ons complex grotendeels natuurvriendelijker ingericht, volgens de principes van Natuurlijk Tuinieren. De deskundigheid van een aantal leden in deze groep heeft gezorgd voor een heel diverse en bijzondere beplanting en een aantrekkelijke uitstraling. Mede door hun inzet ziet het complex er heel mooi uit en worden bijzondere natuurwaarden gerealiseerd.

Op 1 september 2012 werd onder grote belangstelling door wethouder Ingrid van Engelshoven het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren aan onze vereniging uitgereikt. In 2016 behaalde onze vereniging de maximale score van 4 ‘stippen’. Hoe dat werkt staat heel precies in het keuringsrapport 2016.

Wie een idee wil krijgen hoe ‘natuurlijk tuinieren’ er bij onze vereniging uitziet, bekijk dan deze fotocollage natuurlijk tuinieren 2013 of grasduin in het onderstaande blog.
Nog beter is het om ons tuincomplex een keer te bezoeken om echt alles te zien, te ruiken en te voelen!

Een blog van wetenswaardigheden 2013-2018

29 mei 2018   Ondanks de tropische hitte vandaag is het team Natuurlijk Tuinieren weer druk bezig geweest. Alles groeit en bloeit geweldig, de wilde bloemen van vorig jaar komen goed terug maar helaas is  het meerkoeten echtpaar in ons drijvend eiland twee jonkies kwijt geraakt.


(Klik op een foto voor een vergroting en klik nogmaals om te sluiten)

15 mei 2018    Nadat de Egelopvang enkele egels op ons tuincomplex heeft uitgezet om ‘te revalideren’ (lees de zomeruitgave van Plantaardig) blijkt dat ons tuincomplex ook al aantrekkelijk is voor de Canadese gans. Welkom allemaal!

17 april 2018    Het is lente en dat is op ons tuincomplex goed te zien!
Geniet mee: 17 april 2018

16 maart 2018   Ons tuinlid Sient is met haar camera actief op ons tuincomplex geweest en stuurde wat foto’s naar ons op. We hebben er een collage van gemaakt. Het begint met een streng kijkende “Aalscholver” op het drijvende eilandje in de Schenk en op hun eigen tuin “Puttertjes” met blozende wangen, een “Groenling” in groene boswachtersoutfit, het bekende “Roodborstje” en een altijd opgewekte “Mus”.
Klik hier voor de foto’s: Foto’s op de tuin Mariahoeve

13 februari 2018    Zie hieronder de nieuwste creatie van het team Natuurlijk Tuinieren:

De mand van Kor om oud blad te composteren. Heeft Kor gemaakt van de geknotte wilgen

23 januari 2018    Nog even wachten, maar over zo’n 14 dagen kan weer worden meegekeken naar live beelden van de gebeurtenissen in nestjes. Ga naar de website van Vogelbescherming Nederland en geniet mee!

23 januari 2018   Wat heerlijk om steeds weer enthousiaste mensen (zelfs in groepsverband) op ons tuincomplex te ontmoeten die komen genieten van “onze” natuur!

23 januari 2018   Het team van Natuurlijk Tuinieren is iedere dinsdagochten actief gebleven tijdens de herfst en de winter. Vandaag droeg de natuur – nu al-  haar steentje bij:

21 november 2017  VTV Mariahoeve in de media. Lees hier het artikel van het Hoogheemraadschap van Delfland over de uitreiking van de internationale award aan onze vereniging: Artikel Delfland

31 oktober 2017  Tuinman Lodewijk Hoekstra van het tv-programma Eigen Huis en Tuin riep heel Nederland op om op 31 oktober naar Den Haag te komen met bloemen en planten. Hij wilde het hele Binnenhof vol laten zetten met bloemen en planten om aandacht te vragen voor het ‘bizar grote verlies aan biodiversiteit’ in de afgelopen kwart eeuw.
Natuurlijk was een delegatie van de groep Natuurlijk Tuinieren van vtv Mariahoeve hierbij aanwezig. Zo’n 8 kamerleden hebben een petitie met ruim 22.000 handtekeningen in ontvangst genomen en beloofd ervoor te zorgen dat dit onderwerp nadrukkelijk op de politieke agenda komt.

(Klik op een foto voor een vergroting. Klik nogmaals om te sluiten)

Lees straks meer hierover in het winternummer van “Plantaardig”

21 oktober 2017  Vandaag, na afloop van een druk bezochte ledenvergadering, mocht onze vereniging een internationaal diploma ontvangen. Het diploma is een erkenning
voor ecologisch 
tuinieren op ons volkstuincomplex. Het diploma werd werd uitgereikt door Hans van Leeuwen van het AVVN. Lees straks in de winteruitgave van ons verenigingsblad ‘Plantaardig’ hier meer over.
Klik hier voor het diploma: Certificaat ecologisch tuinieren

13 oktober 2017  Inmiddels prijkt de door “Haagse Dingen” gemaakte, werkelijk prachtige, opnames van de uitreiking van het internationale certificaat op www.haagsedingen.nl. En natuurlijk ook hieronder!

12 oktober 2017  Ook het AVVN had gisteren reeds de uitreiking van het certificaat
op hun Facebook vermeld. Klik in de rechterkolom onder ‘Bladwijzers’ op AVVN Facebook.foto van AVVN.

11 oktober 2017  In een bomvol verenigingsgebouw het “Tuinpaviljoen” werd vandaag, in het kader van de Europese week van de lokale democratie, aan onze vereniging het certificaat uitgereikt voor het burgerinitiatief dat geleid heeft tot herstel van de historische watergang De Schenk.In de winteruitgave van ons verenigingsblad “Plantaardig” hiervan een uitgebreid verslag. Hieronder alvast een voorproefje
 

30 augustus 2017   Herman Vroklage van het AVVN was bij ons op bezoek. Lees zijn reactie op Facebook van het AVVN.

26 augustus 2017   VTV Mariahoeve gaat het internationale diploma ecologisch tuinieren ontvangen. Lees hier meer: Internationale diploma

4 juli 2017   VTV Mariahoeve in de media. Lees hier meer: Vers water voor Mariahoeve

29 juni 2017   Het team van Natuurlijk Tuinieren trakteerde zichzelf op een gezellig boottochtje door de Haagse grachten met een hapje na afloop. Het was gezellig en welverdiend! Lees meer op pagina 24 van ons verenigingsblad: Plantaardig herfst 2017 – digitale versie –

9 juni 2017   Het team van Natuurlijk Tuinieren loopt wat achter op hun schema.
Misschien willen ze, in al hun enthousiasme, teveel in een te korte tijd.
Afgelopen dinsdag is er niet gewerkt vanwege de vele regen.
Vandaag zou het worden ingehaald en de dag begon weer met fikse regenbuien.
Maar daarna klaarde het op en is er weer veel werk verzet.
Zie hier de nieuwste creatie van Perikles, te bewonderen bij de Jeu de Boulesbaan.
We kunnen niet wachten tot de plantjes er in en er omheen staan!

4 april 2017   Vandaag is het dinsdag, dus het team van Natuurlijk Tuinieren was weer in actie. Veel gedaan en de laatste aanwinst is een trappetje naar het drijvende eiland.
Laat de kleintjes (worden het eendjes of hoentjes?) na het broeden maar komen!

30 maart 2017   Het AVVN heeft een nieuwe Advieslijst voor Natuurlijk Tuinieren beschikbaar gesteld: ADVIESLIJST NKNT versie 30-3-2017

29 maart 2017  In het kader van Natuurlijk Tuinieren zijn er op ons tuincomplex  diverse materialen aanwezig waarmee we de dieren een handje helpen om een nestje te maken. Het team zorgde onder meer voor een voorraad kattenhaar. En als je denkt dat dit niet werkt kijk dan maar hieronder:Het pimpelmeesje is er letterlijk van ondersteboven om het kattenhaar uit het gaas te krijgen. Als dit geen lekker nestje gaat worden…….
(Klik op de foto voor een vergroting, klik nogmaals om te sluiten)

9 maart 2017  Geniet van de live beelden van de nesten van onder meer de slechtvalk, bosuil, ooievaars, steenuil en koolmeesjes!  Dus snel naar de fantastische website van Vogelbescherming Nederland!  www.vogelbescherming.nl

2 Maart 2017  Lees hier meer over het geweldige initiatief van het Hoogheemraadschap van Delfland om wateroverlast na fikse regenbuien tegen te gaan: Stimuleringsregeling Klimaat adoptie

Februari 2017  Lees hier een interessant artikel van de bekende Vlinderstichting voor een tuin vol bloemen en vlinders:  Tuin vol vlinders

Januari 2017
   Team Natuurlijk Tuinieren weer van start.
Lees hier meer: Natuurlijk Tuinieren weer van start

December 2017   De sloten op- en rondom ons tuincomplex zijn allemaal uitgebaggerd.
Niets staat er meer in weg om nog meer te genieten van alles wat er niet alleen “op” ons tuincomplex leeft, maar ook wat er “in” ons tuincomplex leeft!
Voor meer info en geweldige foto’s van het baggerwerk: Lees het in het Lentenummer van ons verenigingsblad “Plantaardig”.  


December 2016  Gaat onze vereniging “internationaal”?
Lees hier meer: internationaal_

3 september 2016    Onze eigen huisimker heeft er weer voor gezorgd dat opnieuw potten met heerlijke honing verkrijgbaar in ons tuinpaviljoen!

2 september 2016    Vrijdagmiddag 2 september mochten we zo’n kleine 80 belangstellenden begroeten om samen met ons onder het genot van een hapje, een drankje en live muziek het heugelijke feit te vieren dat we de vierde stip (de hoogste kwalificatie in het kader van Natuurlijk Tuinieren|) hebben gekregen. Namens het AVVN vertelde Hans van Leeuwen dat in verband met de hoge score die onze vereniging heeft behaald op alle onderdelen, maar ook door vele extra bonuspunten, onze vereniging zich mag scharen onder de vijf hoogst scorende verenigingen in Nederland. Zie hier een impressie van het welverdiende feestje: Vierde stip
Meer te lezen in de herfstuitgave van ons verenigingsblad “Plantaardig” 2016. (Zie onder de categorie “Verenigingsblad Plantaardig”

Klik hieronder op “Nog even nagenieten” om nog even te genieten van de muziek|!

Nog even nagenieten!

13 juli 2016    Ons tuincomplex is onlangs herkeurd in verband met het keurmerk “Natuurlijk Tuinieren”. Dit heeft geresulteerd in een opwaardering van de huidige 3, naar de maximaal haalbare score van 4 stippen!

13 juni 2016    Vandaag werd in het kader van het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren ons tuincomplex opnieuw beoordeeld. Tijdens de vorige keuring scoorde onze vereniging 3 “stippen” terwijl het maximale aantal “stippen” 4 bedraagt. Het wachten is nu op de officiële uitslag.

Mei 2016     Alle tijd en energie die onze vereniging heeft gestoken om de ecologische verbindingszone “De Schenk” weer een echte verbindingszone te maken is niet voor niets geweest. Het water vanuit de Duivenvoordse- en Veenzijdepolder stroomt sinds kort via een kantelstuw de wijk Mariahoeve in!

SAM_2068

Maart 2016   Onze vereniging werkt mee aan een onderzoek naar kroos in stedelijk gebied: Onderzoek naar kroos

Februari 2016  Cursus Ecologisch tuinieren bij Volkstuindersvereniging Mariahoeve. Lees hier meer:  Cursus ecologisch tuinieren

December 2015  Eindelijk is de inzet van onze tuinvereniging beloond en is de blokkade in de ecologische verbindingszone “De Schenk” opgehevenDoorbraak!

6 september 2015   Onze buren (de buurttuinders) krijgen de Gulden Klinker uitgereikt en danken onze leden tevens met de steun die zijn hebben ontvangen: Onze buren

2 september 2015    Kinderen uit de buurt bezoeken onze vereniging: Rondleiding

9 augustus 2015  Het AVVN doet een oproep speciaal bestemd voor onze leden die het natuurlijk tuinieren een warm hart toedragen.Lees hier meer: Promotie van onze hobby op Tuinidee februari 2016 (Voor onze vereniging: inlichtingen / opgave bij Ed Split via info@vtvmariahoeve.nl)

5 augustus 2015   Vandaag kwam een aantal bewoners en begeleiders even lekker ontspannen op ons tuincomplex. Na een welkoms kopje koffie of thee genoten bewoners en begeleiders van verzorgingshuis Landscheiding op het terras van VTV Mariahoeve van een goed verzorgde picknick. Hierna ging men in optocht over de paden van het complex om de tuinen te bewonderen, waarna men voldaan huiswaarts keerde.DSCN0882

25 juni 2015   Vandaag zijn de eerste kruidenplantjes gepoot in de kruidentuin.

SAM_1650

 17 juli 2015   Ons tuinlid Madelein Vreeken heeft een kruiwagen vol met planten geschonken aan het team van Natuurlijk Tuinieren. En zo kan niet alleen het team maar iedereen meegenieten van al die prachtige planten! Bedankt Madelein!

30 mei 2015    De fam. Split maakte op hun tuin een leuke serie foto’s van een bonte specht, pas geboren waterhoentjes en een prachtige witte eend: Gevleugelde vrienden

27 mei 2015    Ons tuinlid Sient Vingerling schoot op haar tuin een serie prachtige foto’s van jonge koolmeesjes die voor het eerst hun beschutte huisje verlaten om de wijde wereld te gaan verkennen: Jonge koolmeesje vliegen uit

2 mei 2015    De lente begint op ons tuincomplex goed zichtbaar te worden: 2 mei 2015

10 april 2015   Vandaag was het feest op ons tuincomplex. De Gulden Klinker werd door stadsdeeldirecteur Haagse Hout uitgereikt en werd een water convenant ondertekend  waarin het samenwerkingsverband tussen onze vereniging, het waterschap Delfland en de gemeente Den Haag werd bekrachtigd. Klik hier voor een foto impressie:  Gulden Klinker 2015 – foto impressie

19 maart 2015    Inmiddels is er al een aflevering geweest van “Van Hollandse bodem”. Maar er komen er nog meer. Een geweldig TV programma waaruit de populariteit van moestuinen blijkt. Lees hier meer: Van Hollandse bodem

3 maart 2015    Een delegatie van onze vereniging is aanwezig geweest bij een presentatie over “Watertuinieren”. Lees hier meer: watertuinieren – natuurlijk tuinieren

17 februari 2015    Het team van Natuurlijk Tuinieren heeft de afgelopen weken weer de nodige stappen gemaakt: vandaag op de tuin 17-02-15

17 januari 2015   Tijdens een wandeling over het tuincomplex valt het op dat door de zachte winter er toch nog wat bloeit: Kleur in januari Ook weer wat opgestoken over het werk van een mol: molshopen

16 januari 2015  Grootse beurs in de Haagse Uithof op 20 en 21 juni 2015 met als hoofdthema “Ecologisch tuinieren”. Lees hier meer: Gaaf-Groen-Beurs

9 december 2014   Voor de inspanningen die onze vereniging verricht om een steentje bij te dragen aan een schone, veilige en een gezellige omgeving, is vandaag vtv Mariahoeve genomineerd voor de “De Gulden Klinker”. Lees hier meer: Gulden klinker 2014

9 september 2014  Vandaag werd door het team van “Natuurlijk Tuinieren” tijdens hun werkzaamheden een beschermde “Veenmol” aangetroffen. Lees hier meer: Veenmol aangetroffen

30 augustus 2014  Vandaag werd voor de eerste maal de landelijke “Dag van de Tuin” gehouden. Lees hier hoe deze dag voor onze vereniging is verlopen: Dag van de Tuin 30 augustus 2014

15 augustus 2014   De Fam. Split maakte op hun tuin fraaie foto’s van “solidaire” bijen en een fraaie close up van eitjes in transparante buisjes: Solidaire bijen en close up eitjes

14 augustus 2014   Het (oude) kunststof tuinmeubilair op het terras van de vereniging is vervangen door fraaie houten picknick sets met een fraaie natuurlijke uitstraling: houten picknick sets

24 juni 2014
Zaterdag 30 augustus 2014 is uitgeroepen tot “De Dag van de Tuin”. Onze vereniging zal ook haar steentje bijdragen. Lees hier meer: De Dag van de Tuin

19 juni 2014   We hadden er al een keer op geattendeerd, maar toch even ter herinnering. De beelden van Vogelbescherming Nederland (Beleef de Lente) zijn zó gaaf! Klik hier om ze te bekijken:  Beleef de Lente

12 juni 2014   Vanaf nu is op de zaterdag van onze eigen huisimker op onze vereniging originele “Mariahoevehoning” te koop in het Tuinpaviljoen. Lekkerder, verser en vooral gezonder kan het niet. En dat voor slechts vijf euro voor een pot! vtv mariahoeve honing

11 juni 2014   Je zou elke dag wel foto’s willen maken van alles wat er groeit en bloeit op ons tuincomplex. Hier weer even een korte update: Vandaag op de tuin juni 2014

30 mei 2014   De wilde bloemen bij de rustbankjes worden steeds hoger en hierdoor zijn er inmiddels leuke intieme rust plekjes ontstaan langs de houtsnipperpaden. Ook op de individuele tuinen staat alles er prachtig bij. Hier een kleine impressie: Vandaag op de tuin mei 2014

26 mei 2014   Aan de overkant van ons tuincomplex is een leuk project gestart. Op initiatief van Woningbouwvereniging Vestia en een aantal buurtbewoners is men begonnen met buurttuinieren. Lees hier meer:   Buurttuinieren

>> 22 mei 2014 !! << Vandaag bestaat onze tuinvereniging precies 30 jaar. Bij binnenkomst en verspreid over het tuincomplex worden bezoekers met kleurrijke flyers geattendeerd op het feit dat we alweer 30 jaar zorgen voor extra natuur in de wijk: 30 jaar vtv mariahoeve Lees ook het zomernummer van ons verenigingsbad “Plantaardig”, waarin volop aandacht wordt besteed aan de afgelopen 30 jaar: plantaardig zomer 2014 digitale versie

22 mei 2014    De tuinen zijn inmiddels weer een prachtige zee van kleurrijke bloemen en planten, de nieuwe aanplant slaat aan en het feit dat onze vereniging alweer 30 jaar bestaat zal bezoekers aan ons complex niet ontgaan. Hier een foto impressie: Het gaat goed op de tuin

2 mei 2014    Lees hier het rapport van Greenpeace over de bijensterfte: Bijenrapport Greenpeace

2 mei 2014   Na een aarzelend begin vorig jaar, lijkt het er nu op dat de nieuwe aanplant toch echt begint “aan te slaan”: Zie hier wat foto’s: Mei 2014

21 april 2014   De werkgroep Natuurlijk Tuinieren van VTV Mariahoeve is genomineerd voor de Gulden Klinker 2015 http://www.denhaag.nl/home/bewoners/to/Gulden-Klinker.htm

3 april 2014   Vandaag is door een “waterteam” een nieuw floating Island (drijvend eiland) geplaatst. Zie hier de spectaculaire beelden: Floating island

14 maart 2014   Eindelijk is het zover. De TV opnames die tijdens de Natuurbeurs Haaglanden zijn gemaakt (zie: 24 februari) worden zaterdagavond 15 maart uitgezonden op de regionale zender Stad TV Den Haag.

24 februari 2014   Klik op onderstaande link om de TV uitzending van de Haagse Stads TV over de “Natuurlijk Tuinieren presentatie” van onze vereniging te zien: http://www.youtube.com/watch?v=o47UrILfWmU&feature=player_embedded

16 februari 2014  Vind hier de bekende kaart “Help de bijen in de tuin”, inclusief afbeeldingen van bijenhotels en de  zoekkaart wilde bijen in tuinen: Help de bijen in de tuin

13 februari 2014  Onze vereniging was met een stand aanwezig op de Natuurbeurs Haaglanden. Lees en zie hier meer: De Natuurbeurs Haaglanden

18 december 2013 Onze vrijwilligers zijn druk bezig geweest met onder meer de realisatie van nieuwe vogelhuisjes op het complex. Zie hier wat impressies: vogelhuisjes

10 december 2013  Wat zijn wij blij met de tomeloze inzet van medewerkers van het Waterschap Delfland. Lees hier de vorderingen m.b.t. de ecologische verbindingszone “De Schenk”: Tussenstand vorderingen

6 december 2013  Bewonder hier de laatste aanwinst op het gebied van Natuurlijk Tuinieren op ons complex: takkenril

8 november 2013    Zie hier een bouwtekening voor het maken van een egel eethuis: Tekening Egel-eethuis

7 november 2013   Handige tekeningen van Vogelbescherming Nederland om zelf een nestkastje te maken. Met tips voor de goede ophanghoogte en de verschillende afmetingen van de invlieggaten per vogelsoort: nestkastjes

14 oktober 2013   Met gang van 1 november 2015 zal het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen door particulieren worden verboden. Lees hier meer: verbod gebruik bestrijdingsmiddelen

14 oktober 2013  Vogelbescherming Nederland heeft speciale vogelpindakaas ontwikkeld: Vogelpindakaas

15 september 2013   Het jubileumboek van de Haagse Bond is uitgekomen. Uiteraard is in dit boek ook aan onze vereniging aandacht besteed: Artikel uit het jubileumboek

6 augustus 2013   Lees hier de reactie van Vogelbescherming Nederland naar aanleiding van het aantreffen van jonge ransuilen op ons tuincomplex: Reactie van Vogelbescherming Nederland

22 juli 2013   Informatie over algen en botulisme: Algen en botulisme

10 juli 2013   Op ons tuincomplex zijn jonge ransuilen aangetroffen: twee jonge ransuilen gesignaleerd

5 juli 2013  Delfland heeft metingen op en rondom ons tuincomplex verricht: Metingen door het Hoogheemraadschap van Delfland

4 juli 2013  Werknemers van Aegon bezochten ons tuincomplex. Lees hun eigen verslag: Werknemers Aegon genieten van een rondleiding