Project “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee”

wereldstadaanzee

 

De deelnemende verenigingen aan het project Tuinparken in de Wereldstad aan Zee hebben donderdag 1 juli 2010, bij monde van de voorzitter van de Haagse Bond, de heer Peter Pieters, de gebundelde Bidbooks (waaronder die van onze vereniging) aangeboden aan een delegatie van de Haagse Gemeenteraad.
Burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Sander Dekker, kregen als eerste een exemplaar overhandigd.
Wethouder Sander Dekker heeft toegezegd, na bestudering van de Bidbooks, de voorzitter van de Haagse Bond uit te nodigen voor een gesprek over de voortgang van het project.

Doel van dit projectplan:
“Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de Haagse regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern tuincomplex zal hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de leden van een tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Het uiteindelijke streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken”.

In het bidbook dat onze vereniging heeft samengesteld zijn vele voorstellen gedaan. Helaas kon door de gemeente vanwege bezuinigingen niet alle voorstellen worden ondersteund.
Dit betekent echter niet dat het bidbook voor niets is samengesteld. Financiële middelen voor de begeleiding om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te behalen heeft de gemeente beschikbaar gesteld en vanuit het stadsdeelkantoor mochten wij op meerdere momenten ondersteuning ontvangen. Tevens biedt het bidbook onze vereniging nog steeds een flink aantal handvatten om de toekomst gestructureerd in te gaan.

Bijgaand treft u het bidbook van onze vereniging aan.
Veel leesplezier!