Winter wonderland

Je zou het vandaag de dag niet zeggen, maar kort geleden nog viel er een dikke laag sneeuw op ons land. Met onder meer sneeuwpret, gladheid, sneeuwvrij voor de kinderen, en een hoop mooie plaatjes als gevolg. Zo ook op ons complex:

Statuten en reglementen

Actuele statuten, huishoudelijk reglement, tuinreglement en Bouwreglement van de vereniging: Statuten en reglementen

Privacy reglement: Privacy Policy Protocol (2018)

Tuincontroleformulier: VTV rapportageformulier tuincontrole (2017)
Aan de hand van dit formulier beoordeelt de Tuincontrolecommissie de staat van de tuin gezien de diverse bepalingen in de reglementen.

INFORMATIE VOOR BELANGSTELLENDEN

Interesse in een tuin en actief tuinieren bij VTV Mariahoeve? In deze brochure vindt u veel informatie over het lidmaatschap en welke stappen u moet ondernemen.
Actief tuinieren bij VTV Mariahoeve? (2019)

Verbinding verbroken

Project ter verbetering kwaliteit ecologische verbindingszone en waterkwaliteit van sloten op een tuincomplex.

De kwaliteit van de ecologische verbindingszone “De Schenk”, ter hoogte van ons tuincomplex, en de kwaliteit van de sloten op en rondom ons tuincomplex wordt steeds slechter.

De inspanningen van onze vereniging om deze problematiek aan te kaarten bij de diverse instanties heeft tot op heden niet tot resultaten mogen leiden.

De problematiek is nu door onze vereniging uitvoerig beschreven in een document met de cryptische naam “Verbinding verbroken”. Met deze uitgave hoopt de vereniging een handreiking te geven aan een partij die de kennis en contacten heeft om datgene te bereiken, wat onze vereniging tot op heden niet is gelukt:

1. Het herstellen van de openverbinding in de ecologische verbindingszone en
2. het verbeteren van de waterkwaliteit van de sloten op en rondom het tuincomplex.

Met deze link kunt u het document inzien.

Praktische informatie voor leden

De vereniging heeft een aantal brochures uitgegeven over verschillende onderwerpen. De brochures zijn verkrijgbaar in het verenigingsgebouw, maar u kunt ook hieronder de verschillende brochures inzien:

Natuurlijk tuinieren: “Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren”

Kachel stoken in uw huisje: “Het veilig en milieuverantwoord stoken van kachels op de tuin”

Gasflessen gebruiken: “Alles over gasflessen, gasleidingen en gasslangen”
Wanneer moet ik een slang vervangen, wat is het verschil tussen butaan en propaan, hoe lang mag een gasslang zijn, moet ik ventileren? Antwoord op deze en andere vragen krijgt u in deze brochure.

Windmolens: “Windmolens op ons complex”
Een belangrijke brochure als u overweegt om een windmolen aan te schaffen.

Bomen in de tuin: “Bomen op de tuin”
Niet alle soorten bomen zijn toegestaan en u kunt niet zomaar een boom kappen of snoeien. Het kan zelfs zo zijn dat er een boom op uw tuin staat die helemaal niet van u is.

Tuin- en windschermen: “Tuin- en windschermen op ons complex”
De brochure geeft een nadere toelichting op de reglementen die over dit onderwerp gaan.

Waterleiding op de tuin: “Watermeter en waterleidingen winterklaar maken”
Kapotgevroren watermeters en waterleidingen brengen geregeld (onnodige) kosten en ongemakken met zich mee. Deze problemen zijn goed te voorkomen. Lees er alles over.

Verenigingsblad “Plantaardig” 2013-2018

In de periode 2013-2018 verscheen viermaal per jaar het blad “Plantaardig” samengesteld door (toen tuinlid) Bert Blom. In dit blad waren wetenswaardigheden te lezen over natuur, tuin en tuinieren en de vereniging.

Op de pagina Nieuws zijn berichten over natuur, tuin en vereniging te vinden. Er is geen geen (papieren) opvolger van het blad “Plantaardig”. Heeft u iets wetenswaardigs of een mooie foto, laat het ons weten via info@vtvmariahoeve.nl .

Hieronder kunt u de digitale versies van “Plantaardig” inzien.

Project “Tuinparken in de Wereldstad aan Zee”

wereldstadaanzee

 

De deelnemende verenigingen aan het project Tuinparken in de Wereldstad aan Zee hebben donderdag 1 juli 2010, bij monde van de voorzitter van de Haagse Bond, de heer Peter Pieters, de gebundelde Bidbooks (waaronder die van onze vereniging) aangeboden aan een delegatie van de Haagse Gemeenteraad.
Burgemeester Jozias van Aartsen en wethouder Sander Dekker, kregen als eerste een exemplaar overhandigd.
Wethouder Sander Dekker heeft toegezegd, na bestudering van de Bidbooks, de voorzitter van de Haagse Bond uit te nodigen voor een gesprek over de voortgang van het project.

Doel van dit projectplan:
“Het behoud (en de uitbreiding van) volkstuinen in de Haagse regio door verbreding en intensivering van de gebruiksfuncties. Een modern tuincomplex zal hierdoor niet enkel en alleen een plezierige ruimte zijn en blijven voor de leden van een tuinvereniging, maar ook van toegevoegde waarde zijn voor de omgeving. Het uiteindelijke streven is de tuincomplexen onvervangbaar en onmisbaar te maken”.

In het bidbook dat onze vereniging heeft samengesteld zijn vele voorstellen gedaan. Helaas kon door de gemeente vanwege bezuinigingen niet alle voorstellen worden ondersteund.
Dit betekent echter niet dat het bidbook voor niets is samengesteld. Financiële middelen voor de begeleiding om het Nationaal Keurmerk Natuurlijk Tuinieren te behalen heeft de gemeente beschikbaar gesteld en vanuit het stadsdeelkantoor mochten wij op meerdere momenten ondersteuning ontvangen. Tevens biedt het bidbook onze vereniging nog steeds een flink aantal handvatten om de toekomst gestructureerd in te gaan.

Bijgaand treft u het bidbook van onze vereniging aan.
Veel leesplezier!

Verenigingsgebouw het “Tuinpaviljoen”

SAM_0805“Tuinpaviljoen”
Onze vereniging beschikt over een splinternieuw (bouwjaar 2013) verenigingsgebouw met de toepasselijke naam “Tuinpaviljoen”. In het tuinpaviljoen houdt het bestuur spreekuur en worden er bestuurs- en ledenvergaderingen gehouden. Tevens worden er geregeld workshops, lezingen en andere bijeenkomsten georganiseerd.

Kantine functie
Min of meer aanslutend aan de werkbeurten op de zaterdagochtenden is de kantine geopend voor het nuttigen van een kopje koffie / thee. Regelmatig zijn er ‘specialiteiten’. Het streven is om iedere zaterdag open te zijn voor niet alleen thee en koffie maar ook voor een uitsmijtertje, broodje kroket en andere versnaperingen. Meer vrijwillige koks altijd welkom..

SAM_0577SAM_0578

De tot standkoming van het nieuwe verenigingsgebouw kon mede worden gerealiseerd door de steun van de gemeente Den Haag, Aegon, het Shell vrijwilligersfonds en uiteraard dankzij honderden uren vrijwilligerswerk!

In onderstaand verslag kunt u de tot standkoming van ons nieuwe onderkomen lezen:

“Onze vereniging beschikte over een oud verenigingsgebouw. Het (houten) gebouw was meer dan 50 jaar oud en aan vervanging toe. Met name het dak en de vloer waren erg slecht en er was sprake van een vochtprobleem. Lees verder