Verbinding verbroken

Project ter verbetering kwaliteit ecologische verbindingszone en waterkwaliteit van sloten op een tuincomplex.

De kwaliteit van de ecologische verbindingszone “De Schenk”, ter hoogte van ons tuincomplex, en de kwaliteit van de sloten op en rondom ons tuincomplex wordt steeds slechter.

De inspanningen van onze vereniging om deze problematiek aan te kaarten bij de diverse instanties heeft tot op heden niet tot resultaten mogen leiden.

De problematiek is nu door onze vereniging uitvoerig beschreven in een document met de cryptische naam “Verbinding verbroken”. Met deze uitgave hoopt de vereniging een handreiking te geven aan een partij die de kennis en contacten heeft om datgene te bereiken, wat onze vereniging tot op heden niet is gelukt:

1. Het herstellen van de openverbinding in de ecologische verbindingszone en
2. het verbeteren van de waterkwaliteit van de sloten op en rondom het tuincomplex.

Met deze link kunt u het document inzien.