Statuten en reglementen

Actuele statuten, huishoudelijk reglement, tuinreglement en Bouwreglement van de vereniging: Statuten en reglementen

Privacy reglement: Privacy Policy Protocol (2018)

Tuincontroleformulier: VTV rapportageformulier tuincontrole (2017)
Aan de hand van dit formulier beoordeelt de Tuincontrolecommissie de staat van de tuin gezien de diverse bepalingen in de reglementen.

INFORMATIE VOOR BELANGSTELLENDEN

Interesse in een tuin en actief tuinieren bij VTV Mariahoeve? In deze brochure vindt u veel informatie over het lidmaatschap en welke stappen u moet ondernemen.
Actief tuinieren bij VTV Mariahoeve? (2019)